O mně

O tom, že existuje čínská medicína, jsem se dozvěděla v 17-ti a měla jsem pocit, že to je přesně to, co bych chtěla dělat. Ale nenašla jsem školu, kde bych se ji mohla naučit, tak jsem si řekla, že budu muset nejdřív vystudovat tu naši, západní, medicínu a pak přinejhorším odjedu do Sydney, kde je škola tradiční čínské medicíny.

Nakonec jsem tak daleko nemusela. Ve druhém ročníku lékařské fakulty jsem na své cestě potkala MUDr. Doris Danielovou, která zrovna otevírala školu tradiční čínské medicíny v Brně, kterou jsem tedy hned začala navštěvovat. A co víc, paní doktorka byla tak laskavá, že jsem se mohla učit přímo u ní v ordinaci a když se po nějaké době rozhodla jen přednášet, své pacienty mi předala. Já jsem mezitím dostudovala lékařskou fakultu a začala se věnovat rovnou poradenství a výuce tradiční čínské medicíny. Léčebné metody čínské medicíny doplňuji, tam kde uznám za vhodné, i metodou SIAB a Bachovými květy. Mým koníčkem je strava podle tradiční čínské medicíny.

 

Vzdělání:

2000-2006 Gymnázium Olomouc Hejčín - anglická sekce

2003-2011 Filozofická škola Nová Akropolis

2006-2013 Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

2008-2010 Tradiční čínská medicína, MUDr. Doris Danielová, Masérská škola Mgr. Romana Šimáčka Brno

2009 Akupunkturní kurz pro lékaře, NCONZO Brno

2009 Bachovy květy, Mgr. Lenka Samková, Nová Akropolis Praha

2009-2011 stáž v ordinaci MUDr. Doris Danielové

2010 kurz Tuina, David Wei, Masérská škola Brno

2015 Taiji pro začátečníky, Jana Šedivá, Brno

2016 Pulzová diagnostika, Dušan Tomek, Brno

2017 Čínská ušní akupunktura II, MUDr. Michal Strnad, Hradec Králové

2018 Hormonální jóga, Magda Semelová, Vsetín

2018 International Advanced Training Course in Traditional Chinese Medicine: Development of TCM in clinical practice and research (Mezinárodní pokročilý výcvikový kurz v tradiční čínské medicíně: Vývoj TČM v klinické praxi a výzkumu), Peking, Čína

 

Praxe:

2009-2011 v rámci stáže v ordinaci MUDr. Doris Danielové

od 2010 samostatná praxe

 

Lektorská činnost:

pro Masérskou školu Mgr. Romana Šimáčka:

2011 Tradiční čínská medicína, některá témata z dvouletého kurzu

2011-2017 Anatomie a fyziologie pro studenty Tradiční čínské medicíny Brněnského TCM Institutu

2010, 2015-2017 Moxování

2012-2017 Baňkování

2012-2017 Strava dle tradiční čínské medicíny

2014-2017 Aurikuloterapie

2015 Meridiány - akupunkturní dráhy

2015-2017 Dvouleté studium tradiční čínské medicíny, Brněnský TCM Institut

vlastní kurzy (v univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích):

2014-2015 Aurikuloterapie

2014-2015 Vaření dle TCM

2015-2017 Diagnostika podle pulzu a jazyka pro začátečníky

2015 Praxe - léčebné metody tradiční čínské medicíny

další přednášky:

2014 Akupunkturní kurz pro lékaře, NCONZO Brno, některá témata

2015 Strava dle tradiční čínské medicíny – veřejná přednáška, Konfuciova akademie, Univerzita Palackého Olomouc

2016 Tradiční čínská medicína – veřejná přednáška, Obecní knihovna Lukov

2016-2017 výuka v předmětu Komplexní medicína a tradiční léčebné nauky – LF UP, Fakultní nemocnice Olomouc