Bachovy květy

Aneb jak umravnit psychiku, když se to nedaří tak rychle, jak by si člověk přál.

Bachovy květy

Bachovy květy, neboli Bachovy esence, jsou rostlinné kapky pozitivně ovlivňující psychiku. A to nejen člověka, ale i zvířat nebo rostlin.

Kapičky jsou vyráběny tradičním způsobem z volně rostoucích rostlin, které pro jednotlivé esence určil doktor Bach, anglický lékař, objevitel tohoto systému léčby. Doktor Bach byl nejdříve „klasickým“ lékařem, pracoval v nemocnici, kde pečoval o pacienty s úrazy, dále jako chirurg na pohotovosti i jako patolog, bakteriolog a soukromý lékař. Při své praxi ale vnímal omezení školské medicíny, zejména v tom, že se stará jen o tělesné následky, ale neléčí příčinu, kterou často bývá psychické rozpoložení člověka.

Díky své obrovské empatii postupně objevil 38 rostlin, jejichž výtažky dokáží upravovat různé psychické stavy a potencionálně i fyzické nemoci s nimi spojené. On sám překonal řadu nemocí, dokud svou práci nedokončil. Než odešel, prohlásil, že jeho sada je kompletní a obsahuje kapičky na každou emoci, kterou člověk může mít.

Pro každého člověka je tedy možné namíchat individuální kombinaci přímo na míru jeho současnému rozpoložení a situaci. Individuální kombinace se vybírají ze seznamu uvedeného níže a míchají do užívací lahvičky. Ta může obsahovat až 6 esencí z tohoto seznamu. Z užívací lahvičky se užívají 4x denně 4 kapky, které se mohou kápnout přímo na jazyk nebo do pití. Není třeba dodržovat žádné pauzy od jídla a pití, neuvádí se u nich žádné kontraindikace ani nežádoucí účinky, takže užívání je velmi jednoduché a bezpečné.

Esence se dají rozdělit do 7 skupin podle základní emoce, ze kterých si můžete vybrat:

Esence na strach

Anglický název

Český název

Pocity

Rock Rose

Devaterník penízkovitý

Hluboké, obrovské strachy, otřesy

Mimulus

Kejklířka skvrnitá

Fobie, strach ze známých věcí

Cherry plum

Slíva třešňová

Strach ze ztráty kontroly

Aspen

Topol osika

Strachy a obavy z neznámých příčin

Red Chestnut

Červený kaštan

Strach nebo přílišná péče o druhé

Esence na nejistotu

Esence anglicky

Esence česky

Pocity

Cerato

Rožec

Hledání rady a potvrzování u ostatních lidí

Scleranthus

Chmerek roční

Nejistota, nerozhodnost

Gentian

Hořec podzimní

Sklíčenost, poraženost

Gorse

Hlodaš evropský

Beznaděj, zoufalství

Hornbeam

Habr obecný

Pocit „pondělního rána“

Wild Oat

Sveřep větevnatý

Nejistota ohledně správného životního úkolu

Esence na nedostatečný zájem o přítomnost

Anglický název

Český název

Pocity

Clematis

Bílá lesní réva

Zasněnost, nedostatečný zájem o přítomnost

Honeysuckle

Zimolez kozí list

Uvězněn v minulosti

Wild Rose

Planá růže

Rezignace, apatie

Olive

Oliva

Nedostatek energie

White Chestnut

Bílý kaštan

Nechtěné myšlenky, samomluva

Mustard

Divoká hořčice

Hluboká zádumčivost bez konkrétní příčiny

Chestnut Bud

Poupě kaštanu

Neschopnost poučit se z chyb

Esence na osamělost

Anglický název

Český název

Pocity

Water violet

Žebratka bahenní

Hrdost, pocit nadřazenosti

Impatiens

Netýkavka žlázonosná

Netrpělivost

Heather

Skotský vřes

Soustředění se na sebe, upovídanost

Esence na přecitlivělost na vlivy a myšlenky

Anglický název

Český název

Pocity

Agrimony

Řepík lékařský

Ukrývání problémů za usměvavý obličej

Centaury

Zeměžluč lékařská

Slabá vůle a ovlivnitelnost

Walnut

Vlašský ořech

Ochrana před změnami a vnějšími vlivy

Holly

Cesmína ostrolistá

Závist, žárlivost, pocity nenávisti

Esence na skleslost a zoufalství

Anglický název

Český název

Pocity

Larch

Modřín opadavý

Nedostatek sebedůvěry

Pine

Skotská sosna

Výčitky, pocity viny

Elm

Jilm

Přetíženost zodpovědností

Sweet Chestnut

Jedlý kaštan

Extrémní vnitřní duševní útrapy

Star of Betlehem

Snědek okoličnatý

Následky šoků

Willow

Žlutá vrba

Zatrpklost

Oak

Dub letní

Bojuje dál i přes vyčerpanost

Crab Apple

Plané jablko

Pocity méněcennosti, pocit nečistoty

Esence na přílišnou péči o dobro ostatních

Anglický název

Český název

Pocity

Chicory

Čekanka obecná

Přivlastňování, přehnaná ochrana

Vervain

Sporýš lékařský

Přílišné nadšení

Vine

Vinná réva

Silná dominance, nepružnost

Beech

Buk lesní

Kritika a netolerantnost vůči ostatním

Rock Water

Voda z léčivých pramenů

Nepružnost, sebezapření

Popis pocitů v tomto seznamu je jen velmi stručný, heslovitý. Pokud by Vás zajímalo podrobněji, jak se projevují lidé, kteří potřebují konkrétní esenci, co říkají, jak se chovají a jak se mohou jejich emoce změnit v to lepší, můžeme se potkat na víkendovém semináři o Bachových květech (nejbližší v Ostravě 5.-6.5.2018). Tady se dozvíte více podrobností o celém systému, o jednotlivých esencích a hlavně o tom, jak kombinace vybírat. Není to nic těžkého a stojí to za to – vědět jak pomáhat sobě, své rodině, známým i klientům.

A pokud jste si už vybrali, zkuste mi napsat mail;).

Sdílejte s přáteli: